CENÍK

CENÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2023

Poté, co vám bude sdělen termín vyšetření, vás prosíme o zaplacení zálohy. 

Záloha 500 Kč je splatná nejpozději 4 pracovní dny před vyšetřením. Pokud zálohová platba do té doby neproběhne, termín, který vám byl rezervován, se automaticky nabízí dalším klientům v pořadí. Děkujeme za pochopeni a respekt k ostatním rodičům a dětem, kteří také čekají na pomoc a podporu.

Platbu prosím proveďte na www.isophi.cz/rezervace a do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte.

Poplatek vám následně bude odečten z ceny vyšetření při jeho platbě. Pokud vyšetření zrušíte minimálně 48 hodin předem, poplatek vám bude vrácen.

Reedukace + konzultace: Po domluvě s pracovníkem VDS zaplatíte 3 lekce dopředu. Pokud se na lekci nemůžete dostavit, prosíme o včasnou omluvu. Při zrušení minimálně 48 hodin předem bude poplatek za lekci vrácen nebo využit na další lekci.

PŘEDŠKOLÁCI

VYŠETŘENÍ A KONZULTACE​

Odborná konzultace (pedagogická nebo psychologická)

900 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Telefonická nebo on-line konzultace (pouze výjimečně)

900 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Psychologické nebo speciálně-pedagogické vyšetření

3 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy

Vyšetření školní zralosti

2 800 Kč

1,5–2 h

včetně zprávy

Vyšetření předčasné školní zralosti

3 900 Kč

2,5–3 h

včetně zprávy

Komplexní vyšetření (psychologické a speciálně-pedagogické vyšetření)

4 300 Kč

2,5–3 h

včetně zprávy

Příplatek urgentní, víkend a svátek (dle možností)

20 %

SKUPINOVÉ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY​

Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky (počet lekcí: 10)

3 500 Kč

lekce = 45 min

včetně materiálů a konzultace

Grafomotorický kurz (počet lekcí: 10)

3 500 Kč

lekce = 45 min

včetně materiálů a konzultace

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE PRO PŘEDŠKOLÁKY​

Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem

 800 Kč

1 h

Individuální vedení s psychologem

 900 Kč

1 h

ŠKOLÁCI

VYŠETŘENÍ A KONZULTACE​

Odborná konzultace (PG i PS)

 900 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Telefonická nebo on-line konzultace (pouze výjimečně)

 900 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Speciálně-pedagogické vyšetření

3 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy

Psychologické vyšetření

3 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy

Komplexní vyšetření (SPPG a PS)

4 900 Kč

3–3,5 h

včetně zprávy

Vyšetření profesní orientace

4 900 Kč

3,5–4 h

včetně zprávy

Skupinové vyšetření profesní orientace (min. 5 žáků)

smluvní

cena dohodou

PUP MZ (uzpůsobení maturita)

4 900 Kč

4 – 4,5 h

včetně zprávy

Příplatek urgentní, víkend a svátek (dle možností)

20 %

SKUPINOVÉ KURZY PRO ŠKOLÁKY

Grafomotorický kurz (počet lekcí: 10)

3 500 Kč

lekce = 45 min

včetně materiálů a konzultace

Nácvik sociálních dovedností – seberozvojový kurz pro děti (počet lekcí: 7 nebo 10)

3 500 Kč

lekce = 1 h nebo 1,5 h

pro 6-10 dětí, včetně materiálů a konzultace

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE PRO ŠKOLÁKY​

Individuální vedení – pedagog (reedukace)

 800 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Individuální vedení – psycholog

900 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

CIZINCI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Vyšetření probíhá z části nebo celé v anglickém jazyce.

Odborná konzultace (PG i PS)

1 500 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Telefonická nebo on-line konzultace (pouze výjimečně)

1 500 Kč

1 h

účtována každá ½ hodina

Speciálně-pedagogické vyšetření

5 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy v ČJ

Psychologické vyšetření

5 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy v ČJ

Komplexní vyšetření (SPPG a PS) – školáci

6 900 Kč

3–3,5 h

včetně zprávy v ČJ

Komplexní vyšetření (SPPG a PS) – předškoláci

5 900 Kč

2–2,5 h

včetně zprávy v ČJ

Vyšetření školní zralosti

4 400 Kč

1,5–2 h

včetně zprávy v ČJ

Vyšetření předčasné školní zralosti

5 900 Kč

2,5–3 h

včetně zprávy v ČJ

Profesionální překlad zprávy do anglického jazyka

3 500 Kč

Příplatek urgentní, víkend a svátek (dle možností)

20 %

RODINY

Rodinná terapie

1 400 Kč

1 h

ŠKOLY

Kurzy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) – k náhledu zde.