Kurzy v Kladně

KURZY V KLADNĚ

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ KURZY

Kurz je zaměřen na rozvoj všech oblastí školní zralosti. Systematicky připravuje děti na nástup školní docházky. Oblasti jsou rozvíjeny formou her a vypracováváním autorských pracovních listů. Skupinový kurz je určen pro skupinu 7-10 dětí ve věku 5-7 let a má celkem 10 setkání, které jsou následně zakončeny individuální konzultací s rodiči.

Termíny setkávání: začínáme v úterý 27. 9. pak dále vždy úterý 15:00 – 15:45 (zapište si do kalendáře data: 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11. 22. 11., 29. 11.)

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 10 setkání po 45 minutách: 3 500 Kč

Vede: PhDr. Katerína Rudleová a Eliška Izerová

Cena za kurz: 3 500 Kč

Kurz můžete zakoupit zde.

Kurz je zaměřen na rozvoj grafomotoriky společně s dalšími oblastmi, které s jejím rozvojem neoddělitelně souvisí. K rozvoji grafomotoriky je zapotřebí zaměřit pozornost také na rozvoj zrakového vnímání, jemné a hrubé motoriky, prostorové orientaci a pracovní zralosti. Tyto konkrétní oblasti jsou rozvíjeny formou her a vypracováváním autorských pracovních listů zaměřených především na oblast grafomotoriky. Skupinový kurz je určen pro skupinu 7-10 dětí ve věku 5-8 let a má celkem 10 setkání, které jsou následně zakončeny individuální konzultací s rodiči. 

Termíny setkávání: začínáme v úterý 27. 9. pak dále vždy úterý 16:00 – 16:45 (zapište si do kalendáře data: 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11., 8. 11., 15. 11. 22. 11., 29. 11.)

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 10 setkání po 45 minutách: 3 500 Kč 

Vede: PhDr. Katerína Rudleová a Eliška Izerová

Cena za kurz: 3 500 Kč

Kurz můžete zakoupit zde.

Tento kurz slouží všem dětem, které mají potíže v sociální oblasti. Je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, sebedůvěry, sebepoznání a napomáhá dětem k utváření pozitivních vztahů v kolektivu.

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.-9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového.

Kurz je veden dvěma lektory s kapacitou skupiny 7-10 dětí. Po závěrečné lekci probíhají individuální konzultace s rodiči, kde rodiče dostanou odbornou zpětnou vazbu od lektorů kurzu. V některých případech je možné naplánovat i individuální vedení dětí s potížemi v sociální oblasti. Například v případě, že dítě nelze zařadit do skupiny.

Termíny setkávání: vždy úterý 14:45 – 15:30 (zapište si do kalendáře datum: 1., 8., 15., 22. a 29. 11., dále 6., 13. a 20. 12.)

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 8 setkání po 45 minutách: 2 800 Kč

Vede: Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová a Eliška Izerová

Kurz můžete zakoupit zde.

Tento kurz slouží všem dětem, které mají potíže v sociální oblasti. Je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, sebedůvěry, sebepoznání a napomáhá dětem k utváření pozitivních vztahů v kolektivu.

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.-9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového.

Kurz je veden dvěma lektory s kapacitou skupiny 7-10 dětí. Po závěrečné lekci probíhají individuální konzultace s rodiči, kde rodiče dostanou odbornou zpětnou vazbu od lektorů kurzu. V některých případech je možné naplánovat i individuální vedení dětí s potížemi v sociální oblasti. Například v případě, že dítě nelze zařadit do skupiny.

Termíny setkávání: začínáme 29. 9. pak dále vždy čtvrtek 14:15 – 15:45 (zapište si do kalendáře data: 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10, 3. 11., 10. 11., 24. 11.)

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 7 setkání po 90 minutách: 3 800 Kč

Vede: Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA a Bc. Linda Vejvančická, DiS.

Kurz můžete zakoupit zde.

Tento kurz slouží všem dětem, které mají potíže v sociální oblasti. Je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, sebedůvěry, sebepoznání a napomáhá dětem k utváření pozitivních vztahů v kolektivu.

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.-9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového.

Kurz je veden dvěma lektory s kapacitou skupiny 7-10 dětí. Po závěrečné lekci probíhají individuální konzultace s rodiči, kde rodiče dostanou odbornou zpětnou vazbu od lektorů kurzu. V některých případech je možné naplánovat i individuální vedení dětí s potížemi v sociální oblasti. Například v případě, že dítě nelze zařadit do skupiny.

Termíny setkávání: vždy čtvrtek 15:45 – 17:15 (zapište si do kalendáře data: 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10, 3. 11., 10. 11., 24. 11.) 

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 7 setkání po 90 minutách: 3 800 Kč 

Vede: Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA a Mgr. Linda Vejvančická

Kurz můžete zakoupit zde.

Tento kurz slouží všem dětem, které mají potíže v sociální oblasti. Je zaměřen na rozvoj emoční inteligence, sebedůvěry, sebepoznání a napomáhá dětem k utváření pozitivních vztahů v kolektivu.

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.-9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového.

Kurz je veden dvěma lektory s kapacitou skupiny 7-10 dětí. Po závěrečné lekci probíhají individuální konzultace s rodiči, kde rodiče dostanou odbornou zpětnou vazbu od lektorů kurzu. V některých případech je možné naplánovat i individuální vedení dětí s potížemi v sociální oblasti. Například v případě, že dítě nelze zařadit do skupiny.

Termíny setkávání: vždy úterý 17:30 – 19:00 (zapište si do kalendáře data: 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10, 3. 11., 10. 11., 24. 11.) 

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 7 setkání po 90 minutách: 3 800 Kč 

Vede: Mgr. Jana Vožechová, Ph.D. MBA a Mgr. Linda Vejvančická

Kurz můžete zakoupit zde.

Nabízíme bezpečné prostředí pro sdílení a zpracování pozitivních i negativních emocí spojených zejména s obdobím dospívání.

Témata: problematické vnímání sebe sama, obavy, jak mě vidí okolí, jak mě vnímají druzí, jak vnímám svoje tělo a svoje JÁ, sdílení emocí, práce s negativními emocemi, vlastní image, strategie zvládání stresu, sebepojetí a sebevědomí, podzimní nálady, mindfulness a mnoho dalších.

Termíny setkávání: vždy úterý 15:45 – 16:45 (zapište si do kalendáře datum: 1., 8., 15., 22. a 29. 11., dále 6., 13. a 20. 12.)

Místo: PPP STEP Kladno, Pavlisova 2246 (šedočervená vila za okresním soudem)

Cena za 8 setkání po 60 minutách: 2 800 Kč 

Vede: Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

Kurz můžete zakoupit zde.