Produkty

PRODUKTY

MATERIÁLY URČENÉ PRO PODPORU A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ PŘEDEVŠÍM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A DĚTÍ MLADŠÍHO VĚKU

Autorem uvedených produktů je Pedagogicko-psychologická poradna STEP a níže tak sdílíme pouze informace o vybraných produktech.

Můžete objednat zde. Cena: 219 Kč

Klasické pohádky pro začínající čtenáře

Jde o klasické české pohádky, které jsou napsané formou dvouslabičných slov s otevřenými slabikami, což umožňuje velké skupině dětí se rozečíst se zájmem a minimálním stresem. Každá pohádka je napsána formou, jak malých tiskacích, tak formou velkých tiskacích písmen. Knížka nachází dobré využití u dětí, které schopné číst jen krátká slova, ale chtěly by již číst příběhy. Pohádky jsou, díky své zpracované formě krátkých a nezáludných slov, vhodné jak pro trénink čtení dětí bez potíží, tak pro trénink čtení u dětí, které mají s klasickými slabikáři potíže nebo se záhy objevují potíže dyslektického charakteru.

Můžete objednat přes PPP STEP. Cena: 250 Kč

Jdu do školy - pro úspěšnou přípravu na školní docházku

Je publikace seznamující rodiče s oblastmi a dovednostmi v sedmi základních oblastech, jejichž dostatečnou úroveň by měl mít předškolák před nástupem do základní školy. Publikace je rozdělena do podkapitol:

 • Grafomotorika
 • Zrakové vnímání
 • Sluchové vnímání
 • Prostorové vnímání
 • Časové vnímání
 • Řeč a myšlení
 • Matematické představy
 • Pozornost
 • Sociální chování + výchovná okénka

Kapitoly mají jednotnou strukturu a obsahují následující:

 • Vývoj dané schopnosti a dovednosti do věku 6-let
 • Rizika v dané oblasti
 • Jak rizika rozpoznat a jejich vliv na školní dovednosti
 • Jak danou oblast rozvíjet
 • Sumář pracovních listů pro danou oblast
 • Hádanky + říkanky
 • Otázková hra (na podporu společného času dětí a rodičů)

Můžete objednat zde. Cena: 149 Kč

ADHD: malá knížka o velkém tématu

Jedná se o knížku určenou pro rodiče dětí, které jsou neustále v pohybu a dovedou před rodiče stavět poměrně velké množství výchovných výzev. Tato malá knížka reaguje na potřeby dětí i potřeby rodičů. Nabízí vysvětlení a spoustu tipů, jak s dětmi komunikovat, co děti v určitých chvílích potřebují a nabízí vyzkoušet různé strategie, které mohou přinést úlevu, ale i větší pochopení do vztahu dětí a rodičů.

Matemág - vzdělávací hra