RODINY

RODINNÁ TERAPIE​

Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

PRO VÝCHOVNÉ ČI VZDĚLÁVACÍ POTÍŽE

Výchovná či vzdělávací témata, poskytnutí informací k dané problematice, orientace v možnostech řešení, plánování dalších kroků v řešení potíží. Zlepšení situace dítěte i rodičů, lepší informovanost a možnost kompetentního rozhodování.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ OKRUHY POTÍŽÍ DĚTÍ​

  • pomoc s častými problémy v dětství – úzkosti, depresivní stavy, zvládání hyperaktivity (ADHD), problémy ve školním kolektivu (šikana, pocity osamělosti, zbytečnosti), noční pomočování (enuréza)
  • potíže v komunikaci s vrstevníky, obtíže se začleňováním do vrstevnického kolektivu
  • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích
  • podpora komunikace v rodině i mezi jednotlivými členy
  • pomoc s depresivními a úzkostnými obtížemi (sebevražedné myšlenky)
  • pomoc s přejídáním či nechutenstvím (poruchy příjmu potravy)
  • zvládání psychosomatických obtíží

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP