Rodiny

RODINY

Rodinná terapie

Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.

Individuální konzultace pro VÝCHOVNÉ ČI VZDĚLÁVACÍ POTÍŽE​

Výchovná či vzdělávací témata, poskytnutí informací k dané problematice, orientace v možnostech řešení, plánování dalších kroků v řešení potíží. Zlepšení situace dítěte i rodičů, lepší informovanost a možnost kompetentního rozhodování.

Nejčastěji řešené okruhy potíží dětí

  • pomoc s častými problémy v dětství – úzkosti, depresivní stavy, zvládání hyperaktivity (ADHD), problémy ve školním kolektivu (šikana, pocity osamělosti, zbytečnosti), noční pomočování (enuréza)

  • potíže v komunikaci s vrstevníky, obtíže se začleňováním do vrstevnického kolektivu

  • řešení problémů a nedorozumění ve vztazích

  • podpora komunikace v rodině i mezi jednotlivými členy

  • pomoc s depresivními a úzkostnými obtížemi (sebevražedné myšlenky)

  • pomoc s přejídáním či nechutenstvím (poruchy příjmu potravy)

  • zvládání psychosomatických obtíží