KARIÉRNÍ CENTRUM

V rámci kariérního centra nabízíme žákům a studentům kariérní a studijní poradenství na míru. Poradenství usnadňuje žákům a studentům rozhodování v životně důležitých situacích, podporuje sebepoznání a nasměruje je k dalšímu vzdělávání nebo kariérové volbě, která nejlépe odpovídá jejich schopnostem, dovednostem a představám.

O směřování dalšího vzdělávání žáků a studentů je dobré uvažovat mnohem dříve než v posledním ročníku základní nebo střední školy. Podrobné a efektivní kariérové poradenství může být cenným pomocníkem. 

Odborníci z VDS STEP vytvořili unikátní poradenský program KaSPo (kariérové a studijní poradenství), který zodpoví žákům a studentům mimojiné otázky: jaké máš silné stránky, jaké máš slabé stránky, jaké jsou tvoje studijní předpoklady, jaké jsou tvoje osobnostní charakteristiky, jak se nejlépe můžeš učit, jaký druh paměti máš nejsilnější, jak se můžeš více soustředit, jaké techniky jsou výhodné pro zvládání stresu, apod,. Díky použití celé řady psychologických nástrojů a dotazníků získají spoustu dobrých a užitečných informací, které pomohou s rozhodováním. 

Program je určen pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ, pro studenty 3.-4. ročníků SŠ rozhodujících se o VŠ, pro studenty, kteří uvažují o studiu na zahraniční škole.

Všechny podrobnosti naleznete na webových stránkách programu zde.

Dovolená

Vážení klienti,

dovolujeme si vás informovat o celozávodní dovolené v termínech od 8. července do 12. července a od 22. července do 9. srpna 2024.

Tým PPP STEP